Στόχοι

tempera-column1Σε ένα χώρο σύγχρονο και άρτια οργανωμένο, κάθε μαθητής ξεχωριστά ασχολείται με την προετοιμασία των μαθημάτων της  επόμενης μέρας έχοντας στη διάθεση του πάντα εξειδικευμένους  καθηγητές που τον καθοδηγούν σύμφωνα με τις μαθησιακές και γνωστικές του ανάγκες. Αρχικά οι καθηγητές εξηγούν το μάθημα και οργανώνουν τη μελέτη του κάθε μαθητή, απαντούν σε ερωτήσεις και απορίες και επεμβαίνουν όταν χρειάζεται βοήθεια..Οι καθηγητές  δε δίνουν έτοιμες λύσεις και απαντήσεις καθώς αυτό θα εμπόδιζε την εξέλιξη του μαθητή και την ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης. Πέραν αυτού στόχος του Κέντρου Μελέτης δεν είναι μόνο η απλή προετοιμασία μαθημάτων και εργασιών αλλά και η ουσιαστική εμπέδωση της διδακτέας ύλης καθώς και η διαρκής εξάσκηση  πάνω σε αυτή, με επαναληπτικές ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι ο μαθητής σταματά να περνά ώρες μπροστά από τα βιβλία διαβάζοντας χωρίς αποτέλεσμα ή κάνοντας απλά ένα «πασάλειμμα». Αντιθέτως μαθαίνει τον τρόπο να διαβάζει σωστά, σε συγκεκριμένο  χρόνο, χωρίς να ταλαιπωρείται ο ίδιος και η οικογένεια του, ενώ ταυτόχρονα αποκτά τις βάσεις, ώστε με τον καιρό να μπορεί να διαβάζει μόνος του χωρίς βοήθεια.