Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία

tempera-column5Αρκετά συχνά οι δυσκολίες στη μελέτη έχουν τη ρίζα τους σε μαθησιακές δυσκολίες όπως είναι η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία, η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα κ.α.Πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω σημεία δείχνουν ποια είναι η εικόνα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες:

 

  • Μαθαίνουν και κατακτούν νέες δεξιότητες με αργό ρυθμό. Συνήθως σε αυτά τα παιδιά οι σχολικές εργασίες πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα μέρη (βήμα πρός βήμα).
  • Η ικανότητα να μιλούν και να κατανοούν την γλώσσα-ομιλία είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μια συζήτηση, ιδιαίτερα όταν αλλάζει συνεχώς το θέμα.
  • Έχουν περιορισμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν , το χρόνο και τα καθήκοντα τους (διάβασμα, εκπόνηση μιας εργασίας κ.ά.). Πιθανότατα έχουν δυσκολίες στο πώς πρέπει να ξεκινήσουν, τί τους ζητείται να κάνουν, πώς να συγκεντρωθούν και πώς να τα θυμούνται.
  • Συνήθως δεν μπορούν να εντοπίσουν τις σημαντικές πληροφορίες (σε ένα κείμενο ή μια συζήτηση), αλλά ούτε ποιες από αυτές είναι περιττές. Δεν μπορούν να συνδέσουν τη σχέση μεταξύ γεγονότων, ιδεών, αντικειμένων κτλ.
  • Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και κοιτάζουν ή μετακινούνται γύρω στη τάξη παρακολουθώντας τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις ασκήσεις και στις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στη τάξη.
  • Αρκετά από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν κοινωνική ανωριμότητα, δηλαδή συμπεριφέρονται όπως παιδιά μικρότερης ηλικίας,είναι ανυπόμονα και παρορμητικά.
  • Δυσκολεύονται στην ανάγνωση, παραλείπουν σημεία στίξης, δεν τονίζουν τις λέξεις.
  • Ενώ έχουν εξαιρετική λογική και ευφυία, παρουσιάζουν πρόβλημα στην αποστήθιση.
  • Ανταποκρίνονται καλύτερα στα προφορικά από τα γραπτά.

Στο Κέντρο Μελέτης ‘’Αγωγή’’ οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται από μια επιστημονική ομάδα με άρτια εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της ειδικής αγωγής. Στόχος της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του μαθητή με απώτερο στόχο τη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και την τόνωση των αισθημάτων αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.